ASPEN Alkylatbensin

Aspen 2 og Aspen 4 er i første hånd utviklet av arbeidshygieniske grunner, i samarbeid med yrkesbrukere. Aspen 2 og Aspen 4 innholder stort sett ikke noen av de skadelige emnene benzen, aromater polyaromater eller olefiner. Vanlig bensin inneholder ett hundretall emner, med Aspen alkylatbensin bare et ti-talls, dessuten av de minst skadelige. Det innebærer at helserisikoen minimeres ved eksponering av bensindamp og eksos.

Filtrer på: