Turtle Wax Pro Tvättgel 25L

Artikkel nr: 162
Et tiksotropt (tyktflytende) høykonsentrert og vannbasert avfetting- og rengjøringsmiddel. Inneholder lav-aromatisk lakk-nafta. Løser effektivt opp olje, tjære, veisalt og hardtsittende smuss. Blandes med vann i 1:1 - 1:4. • pH verdi ca. 10,5 i konsentrat. • Inneholder >0,5% lavaromatisk lakknafta.
Turtle Wax Pro
7314890001621
1
1. Blandes med vann i forholdet 1:1 -1:4 avhengig av hvor skitten overflaten er. 2. Påfør med lavtrykksprøyte og la det virke i 2 til 10 minutter. 3. Spyl av med høytrykk og etterskyll med rikelige mengder vann.