Auto Care er med i Grønt Punkt Norge.

Vi tar miljøansvar ved å delta i en returordning for brukt emballasje. Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges CO2-utslipp reduserer med 350 000 tonn hvert år!

Du kan gjøre ditt ved å levere brukt emballasje til gjenvinning!

Tenk miljø - kildesorter emballasjen!

 

www.grontpunkt.no