904 Blyerstatning

Artikkel nr: 90489
Ventilbeskyttelse for motorer som krever blyholdig bensin. Beskytter ventiler og ventilseter mot slitasje i motorer som er beregnet for blyholdig bensin. Må kun benyttes i blyfri bensin. Ikke for motorer med katalysator. Øker ikke oktantallet. Blandingsforhold: 1:1000 (10 ml: 10 liter bensin). Hele flasken behandler 250 liter bensin.
904
7043850904893
6
1. Fyll opp med blyfri bensin. 2. Åpne flasken og hold denne loddrett. 3. Press flasken til den mengden som tilsvarer påfylt bensinmengde er indikert i målebegeret. 4. Tøm oppmålt mengde i bensintanken.