CorroProtect Pakningspasta Golden

Artikkel nr: 88970
Høykvalitets pakningspasta. Forblir elastisk og gir en tett og sikker fuge. Fyller ut ujevne flater. - Ikke-herdende, kan etterjusteres og demonteres. - Temperaturområde -50°C til +250°C. - Tåler olje, bensin, diesel, fett, vann, vakum og høyt trykk. - Kompatibel med de fleste materialer som metall, plast (ikke PVC), papir, syntetiske materialer osv. Bruksområder: Vannpumpe, Bunnpanne, Toppdeksel, Innsugningsrør, Girkasse, Hydrauliske deler, Innsprøytningsmunnstykke, Bensinpumpe, Differensialhus
CorroProtect
7314890889700
6
1. Flatene rengjøres. 2. Påfør pakningspasta på en eller begge flater. Fordel jevnt og unngå luftbobler. 3. Monter og skru til i henhold til anvisning. 4. Påse at tubens kork er skrudd til og oppbevar tuben svalt.