Finilec Dekktett 500ml

Artikkel nr: 376
Ha alltid en "reservehjul på boks" tilgjengelig i bilen. Fyller opp og reparerer et punktert dekk på minuttet uten slit og skitne hender. Den pumper opp og reparerer dekket til bilen, tilhengeren og campingvognen, uten at du må demontere dekket.
Finilec
7314890003762
376
6
1. Hvis mulig, fjern det som forårsaket punkteringen og slipp ut all luft av dekket. 2. Rist boksen godt før bruk. Ved kulde - varm opp flasken med hendene til ca. +10ºC. 3. Skru slangen fast på dekkventilen, hold boksen rett opp. 4. Trykk ned boksens ventilknapp og fyll på hele boksens innhold. 5. VIKTIG! Kjør straks 5 til 10 km. med maks hastighet på 60 km. slik at produktet fordeles jevnt i dekket og tetter lekkasjen. Kontroller snarest mulig lufttrykket og etterfyll hvis behov.