Finilec Dekktett 300ml

Artikkel nr: 375
Reservehjul på boks. Reparerer og fyller opp et punktert dekk på minutter. Tetter lekkasjen uten å måtte demontere dekk fra felgen. Spesielt egent for slangeløse dekk. Kjekt å ha liggende i bilen når uhellet er ute. For dekkdimensjoner opp til 14".
Finilec
300 ML
6
7314890003755
1. Hvis mulig, fjern det som forårsaket punkteringen og slipp ut all luft av dekket. 2. Rist boksen godt før bruk. Ved kulde - varm opp flasken med hendene til ca. +10ºC. 3. Skru slangen fast på dekkventilen, hold boksen rett opp. 4. Trykk ned boksens ventilknapp og fyll på hele boksens innhold. 5. VIKTIG! Kjør straks 5 til 10 km. med maks hastighet på 60 km. slik at produktet fordeles jevnt i dekket og tetter lekkasjen. Kontroller snarest mulig lufttrykket og etterfyll hvis behov.
  • Av sikkerhetsmessige årskaer anbefales det snarest å kontrollere/reparere dekket hos fagmann, samt erstatte produktets brannfarlige drivgass med luft.
  • Finilec oppbevares i bilens bagasjerom.
  • Eventuelt søl på dekk/felger bør vaskes bort umiddelbart.
  • Er boksen med Fililec eldre enn 5 år, bør den erstattes med en ny for å oppnå maksimalt trykk. Se produksjonsdato i bunnen av boksen.
  • Oppbevares utilgjengelig for barn