Bar's Leaks

3 av 4 nye biler fra GM, Ford og Chrysler i USA leveres med Bar´s Leaks allerede tilsatt i kjølesytemet for å forebygge lekkasjer og rustdannelser!

Den viktigste komponenten i Bars Leaks er Rhizex-partiklene. Disse partiklene krymper eller utvider seg når de utsettes for temperatur- eller trykkforandringer. Rhizex-partiklene er mindre enn halvparten av et saltkorn i størrelse. De vil ikke klumpe seg og vil derfor heller ikke tilstoppe trange kanaler i kjølevannsystemet. Når partiklene trenger inn i et område med lavere temperatur (ved ytre lekkasje), eller når det oppstår trykkforskjell (indre lekkasje), vil disse Rhizex-partiklene ekspandere ca 25%. De danner dermed en kompakt, elastisk og varig tetning i selve lekkasjeområdet, uten behov for senere reparasjoner.

Bars Leaks tetter lekkasjer på opp til 0,9 mm og gir en permanent tetning i minimum 12 mnd.

HVORFOR ER BARS LEAKS BEDRE ENN ANDRE RADIATORPRODUKTER?

Det er takket være disse Rhizex-partiklene at Bars Leaks gjør en bedre jobb enn andre konkurrerende produkter. Andre produkter koagulerer (størkner) på utsiden eller klumper seg på innsiden av lekkasjeområdet og er ubeskyttet mot slitasje fra sirkulerende kjølevann. Denne tetningen vil etter hvert slites ned/falle av og dermed vil ny lekkasje oppstå. I verste fall kan også disse koaguleringeneføre til en blokkering av de fine kanalene i systemet.

Disse ørsmå Rhizex-partiklene har den egenskapen at de følger vannet og søker lekkasjer i hele kjølesystemet. I tillegg til å tette større lekkasjer vil de også besørge fortløpende tetning av mikroskopiske porer før større lekkasjer oppstår. Bars Leaks er det eneste produktet som har den egenskapen at det "overvåker" kjølesystemet uten noen form for "bivirkninger". Derfor kan det også benyttes som et forebyggende produkt.

3 av 4 nye biler fra GM, Ford og Chrysler i USA leveres med Bar´s Leaks allerede tilsatt i kjølesytemet for å forebygge lekkasjer og rustdannelser!

FacebookTwitterE-mailAUTO CARE AS

Lindebergvegen 12
2016 Frogner
Telefon: 63 86 82 00
E-post: info@autocare.no

Utviklet av Imaker as