Produktkatalog 2018

REACH

REACH - Nytt kjemikalieregelverk i EØS

REACH er EU/EØS`s nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket. REACH vil få betydning for en stor del av næringslivet, fra større kjemikalieindustri til mindre virksomheter som framstiller, produserer, importerer, bruker eller distribuerer kjemikalier eller faste bearbeidede produkter.

Hva gjør Auto Care International i forhold til REACH?

Auto Care er en såkalt nedstrømsbruker i REACH sammenheng, som betyr at vi i vårt sortiment har produkter som inneholder stoffer/kjemikalier som skal registreres i henhold til REACH. Vi importerer kun produkter hvor dets innhold er registrert i henhold til REACH. Vi har vært i kontakt med samtlige av våre leverandører for å forsikre oss om deres kjennskap til REACH og de gjeldende tidsfrister for preregistrering, samt at disse overholdes. Som en nedstrømsbruker har ikke Auto Care noe ansvar når det gjelder registrering, bortsett fra å sørge for at våre leverandører besørger dette innen tidsfrist. Vi besørger informasjon om farlige ingredienser osv gjennom våre Sikkerhetsdatablad, som selvsagt vil gjennomgå den kontroll og oppdatering som kreves i henhold til REACH.

På bakgrunn av ovennevnte, kan vi herved bekrefte at samtlige av våre leverandører vil besørge nødvendig preregistrering til ECHA (European Chemical Agency) av de kjemikaler som inngår i våre produkter innen gjeldende tidsfrist.

Med vennlig hilsen,

Auto Care International as

FacebookTwitterE-mailAUTO CARE AS

Lindebergvegen 12
2016 Frogner
Telefon: 63 86 82 00
E-post: info@autocare.no

Utviklet av Imaker as