Turtle Insect Remover

Etter tidsskriftet Motors oppslag (nr. 7, 2011)om Turtle Insect Remover ønsker vi å gjøre en viktig presisering om hvordan dette produktet skal brukes.

Turtle Insect remover

En forutsetning for et godt resultat er å følge bruksanvisningen på innsiden av etiketten på flaskens bakside. Produktet er meget effektivt, men kan falme lakk der produktet har virket for lenge. Spesielt gjelder dette biler uten klarlakk, hvilket var tilfelle med den bilen som ble benyttet i artikkelen